Loterie Audioteksowe i Promocyjne

 

 

programy
lojalnościowe
i motywacyjne

nagrody
i katalogi
nagród

konkursy,
promocje,
gry i quizy

materiały POS,
narzędzia TM

 

 

Jeśli kupujesz los na loterii,
zawsze robisz to z myślą o wygranej.

Robin Cook 

 

 

 

Loteria Promocyjna vs. Loteria Audioteksowa

 
 

 

 


Wybierz jeżeli zależy Ci na:
Wsparciu sprzedaży
Wzmocnieniu wizerunku
Zadowoleniu konsumentów

 
 
 
 Nie można na niej zarobić! Przynajmniej w sposób wymierny.
 

Wybierz jeżeli zależy Ci na:
Możliwości zwrócenia kosztów (często dużym zarobku)
Dyżym szumie medialnym (chiciaż wiąże się z wydatkami)
Wzmocnieniu wizerunku brandu lub firmy
 
 
 
Musisz mieć duży budżet na reklamę, który może okazać się dobrą inwestycją.
 
 

 

 

 W każdym wypadku musisz mieć świetny pomysł na formułę loterii. Od tego zależy Twój sukces!

 

 Poświęć dużo czasu na dopracowanie konceptu i dopasuj go do specyfiki produktu i potrzeb konsumenta.

 

W obu przypadkach organizatorem może być właściciel marki, ale może
organizację zlecić podwykonawcy (agencji, kancelarii prawnej, itp.)


 

Organizatorem loterii promocyjnej może być każdy
podmiot gospodarczy mający siedzibę
na terytorium RP
 
Organizatorem loterii audioteksowej może być wyłącznie
spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, mająca siedzibę
na terytorium RP 
 

    

Jeżeli zlecasz organizację loterii firmie zewnętrznej sprawdź jej kompetencje oraz doświadczenie.
Dobrze jeżeli w firmie tej jest pracownik ze Świadectwem Zawodowym Ministra Finansów, które upoważnia do
przeprowadzenia losowania loterii promocyjnej lub audiotekstowej oraz spisania protokołu losowania.

 

 

 W obu przypadkach pula nagród musi być na tyle atrakcyjna, aby przyciągnąć Klientów i wzbudzić 
w nich chęć wzięcia udziału w loterii. Im lepsza nagroda, tym większa szansa zdobycia zainteresowania uczestników.

 

    

Pula nagród jest najbardziej znaczącym kosztem całej loterii.

  


Organizując loterię promocyjną nie licz na zarobek!
Zyskujesz dzięki niej coś innego, niepoliczalnego:
wzrost sprzedaży, wzmocnienie wizerunku oraz
efektywne wsparcie innych form reklamowych.


Organizując loterię audioteksową odpowiednio oszacuj
wartość puli nagród w stosunku do liczby potencjalnych
uczestników. Może się zdarzyć, że przychody z opłat za
udział nie pokryją wartości nagród,
które i tak 
trzeba będzie rozdzielić wśród zwycięzców.

 

 

 W obu przypadkach konieczne jest uzyskanie zezwolenia dyrektora właściwej Izby Celnej na organizację loterii
(właściwa Izba Celna oznacza Izbę właściwą dla siedziby organizatora loterii)

    

Nie można organizować loterii bez zezwolenia odpowiedniej jednostki Państwa.
(tzw. Ustawa Antyhazardowa - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

 

 

    

Izba Celna na wydanie zezwolenia ustawowo ma 2 miesiące, 
dlatego myśląc o organizacji loterii musisz wziąć to pod uwagę!

 

    

Regulamin i wniosek najlepiej stworzyć z pomocą agencji lub kancelarii prawnej
mającej doświadczenie w prowadzeniu loterii. Łatwo tu o błędy formalne, a każde uzupełnienie
regulaminu, czy wniosku powoduje wydłużenie czasu wydania zezwolenia w Izbie Celnej.


W obu przypadkach koszty przygotowania loterii są praktycznie takie same.

 

*nie mniej jednak niż 50% tzw. kwoty bazowej (wynoszącej w 2013 r. 3.665,68 zł)
**gwarancja bankowa musi być udzielona na około 6 miesięcy dłużej niż czas trwania samej loterii


 

  

Udział w loterii promocyjnej jest nieodpłatny, 
uczestnictwo uwarunkowane jest jednak od nabycia 
towaru, usługi lub innego dowodu udziału.


Udział nieodpłatny


Warunek udziału:
 
nabycie towaru lub usługi lub innego
dowodu udziału
 
 
 
 
 
 
 
 
W loterii audioteksowej uczestniczy się przez odpłatne
połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej 
sieci telekomunikacyjnej.
 
Udział odpłatny

Warunek udziału:
 
 
odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich
wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej 
sieci telekomunikacyjnej
 

Ustalając opłatę za udział w loterii weź pod uwagę, że 
dużą część kosztu połączenia telefonicznego lub SMS
pochłonie prowizja operatora telekomunikacyjnego.
 
 

  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatnikiem jest podmiot urządzający loterię.
Obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia loterii.
Podstawa opodatkowania: przychód organizatora loterii
audiotekstowej, uzyskany z tej loterii.
 
 
Obowiązek składania bez wezwania deklaracji podatkowych
od podatku od gier oraz obliczania i wpłacania podatku na
rachunek właściwej izby celnej za okresy miesięczne, 
do 10-go dnia następnego miesiąca.
Obowiązek prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania
i obliczania wartości podatku od gier.
Obowiązek prowadzenia ewidencji wygranych, których  wartość przekracza 20.000 zł.
 

 

 

    

Losowanie powinno odbyć się dokładnie w dniu i godzinie ustalonej w regulaminie loterii.
Jeżeli chcesz uniknąć sytuacji, w której wylosowani zwycięzcy z przyczyn formalnych nie będą mogli odebrać nagród, 
w czasie losowania głównego wylosuj listę rezerwową (oczywiście taka opcja musi być zawarta w regulaminie loterii).

 

 

 W obu przypadkach zwycięzcy są opodatkowani podatkiem od nagród ze stawką 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT)


 *Zwolnienie z PIT wygranych w loterii o jednorazowej wartości do 2.280 zł brutto 
 
 


 

 

Loteria na miarę!

Jakim budżetem dysponujesz na stworzenie loterii promocyjnej? Mamy dla Ciebie gotowe pakiety za 100, 150 lub 200 tysięcy złotych. W pakiecie formalności prawne, zgoda Izby Celnej, opłaty oraz obsługa i losowanie nagród.  
 

 zobacz więcej >

 

Skontaktuj się z nami


© copyright by motive 2022