Trade marketing w praktyce

 

 

Każdy z nas żyje, coś sprzedając.

Robert Louis Stenenson                    

 

 

 

Kim jesteśmy?

 

Pro-Motive jest integralną częścią Grupy Motive, funkcjonującej na rynku reklamowym od ponad 17 lat. Współpraca w ramach Grupy pozwala nam osiągnąć efekt synergii – wspólne działanie zwielokrotnia satysfakcję naszych Klientów.  

 

 

Zajmujemy się tworzeniem kreatywnych rozwiązań w zakresie:
[ planowania, projektowania i realizacji działań ATL i BTL 
[ WSPARCIA SPRZEDAŻY (organizacji promocji, konkursów i programów lojalnościowych) 
[ projektowania identyfikacji wizualnej, stron www
[ tworzenia i realizacji scenariuszy eventów okolicznościowych  
Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę na każdym etapie zarządzania marką, począwszy od tworzenia planów i strategii pozwalających zdobyć oraz utrzymać długofalową przewagę nad konkurencją, poprzez ich urzeczywistnienie za pomocą projektowania i produkcji odpowiednich programów, materiałów i wydarzeń.


 

Nasza specjalność - trade marketing!

 

Odpowiednio przygotowany i zarządzany program motywacyjny, czy lojalnościowy buduje satysfakcję konsumenta, ale również usprawnia współpracę z partnerami handlowymi i ułatwia realizację planów biznesowych.

 

 

W Pro-Motive każdy program lojalnościowy i motywacyjny obsługuje specjalnie oddelegowany zespół koordynatorów, którzy czuwają nad sprawną realizacją działań tylko i wyłącznie z nim związanych. Dzięki temu dajemy naszym klientom pewność, że promocja ich marki jest prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów obsługi
Zakres oferowanych usług:
[ strategia działań promocyjnych
[ kompleksowy program lojalnościowy/motywacyjny
[ opracowanie narzędzi marketingowych
[ przygotowanie materiałów promocyjnych
[ loterie: pozyskanie zgody Izby Celnej na organizację loterii, nadzór osoby z licencją MF nad losowaniem

 

  

Klucz do sukcesu

 

Klucz do sukcesu w skutecznej realizacji programów lojalnościowych stanowią ludzie. Zespół realizujący program, zajmujący się bieżącą obsługą uczestników, serwisem strony internetowej programu, obsługą infolinii buduje niejednokrotnie wizerunek programu.  

 

 

 

Szybkość reakcji na potrzeby uczestników, wysoka jakość obsługi zarówno pod względem merytorycznym, jak i interpersonalnym, systematyczne monitorowanie i raportowanie wyników programu to zalety, którymi wyróżniają się koordynatorzy Pro-Motive.  

Niezwykle istotna jest również obsługa prawna programów oraz jasność w kwestiach podatkowych zarówno dla organizatora, jak i dla uczestnika. Nad prawną stroną każdego prowadzonego przez nas przedsięwzięcia czuwa wykwalifikowana kancelaria prawna, specjalizująca się w programach, konkursach i prawach autorskich.  

Aby zorganizować loterię, trzeba mieć odpowiednią zgodę Izby Celnej i zatwierdzony regulamin loterii. Nad całością jej przebiegu czuwa osoba posiadająca Świadectwo Zawodowe Ministerstwa Finansów – jej udział w losowaniach jest obowiązkowy i kosztowny. Niewiele agencji reklamowych specjalizuje się w tym temacie - warto zaufać tym, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  
W Pro-Motive jest na stałe zatrudniona osoba, która dysponuje Świadectwem Zawodowym Ministerstwa Finansów, dzięki czemu klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów kontroli loterii.
 

 

 

Pracujemy z najlepszymi

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


© copyright by motive 2022